English version of this website
 

Procesvoering

 

Procespraktijk

De ruime praktijkervaring van Steef Bartman omvat vele vormen van geschiloplossing binnen de onderneming. Van kort geding tot bodemprocedure en van cassatie tot (internationale) arbitrage. Bestuurdersaansprakelijkheid, enquêteprocedures en geschillen tussen aandeelhouders vormen zijn kerngebied.

 

Cassatie

Steef was de afgelopen jaren als advocaat betrokken bij een aantal spraakmakende cassatieprocedures in het ondernemingsrecht, zoals VEB/ABN Amro, 2007 (overnamegeschil), Bandel/Van den End q.q., 2009 (bestuurdersaansprakelijkheid) en Inter Access, 2011 (enquêteprocedure). Inmiddels bestaat er hechte samenwerking tussen Bartman Company Law en de Haagse cassatieadvocaat mr. Menno Bruning , Lawyers' Specialist, op dit gebied, die onder meer gestalte krijgt in de lopende cassatieprocedures inzake Conservatrix (gedwongen aandelenoverdracht op grond van de Wft) en Xeikon (enquêtegeschil).